CittaSlowCafe

13 december 2017, van 10:30 tot 11:45 | Den Hoorn

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

In het Cittaslowcafé wordt het specifieke karakter van Midden-Delfland en haar dorpen uitgelicht. Cittaslow, dat o.a. staat voor: streekproducten, behoud van plaatselijke tradities en cultuur-historisch erfgoed, aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving.

Cittaslowcafé: Eendenkooi, Ackerdijkse Plassen en het waardevolle veenweidelandschap van Midden-Delfland.

Wethouder Govert van Oord zal deze interessante ochtend inleiden met een uiteenzetting over de status van Bijzonder Provinciaal Landschap die Midden-Delfland kort geleden heeft verkregen. Deze status zorgt op de langere termijn voor een open en groen 

landschap. Voor de gemeente is dit ook van belang. Govert van Oord licht toe waarom.
Gerard van der Meer -vrijwilliger bij Natuurmonumenten- vervolgt het verhaal over een drietal onderwerpen die perfect passen binnen dit bijzondere landschap:

In Midden Delfland zijn nog enkele eendenkooien die door Natuurmonumenten worden onderhouden. De geschiedenis van deze eendenkooien, die honderden jaren teruggaat, is minstens zo interessant als de huidige betekenis ervan.

De rol van de Vereniging Natuurmonumenten in Midden Delfland zal aan bod komen maar ook enkele buitengewone meerjarige projecten die landelijk in de belangstelling staan en die kenmerkend zijn voor gewijzigde politieke en maatschappelijke inzichten ten aanzien van natuurbeheer.

Tenslotte zal een korte schets worden gegeven van het belang van de Ackerdijkse Plassen, gelegen tussen Rotterdam en Delft en het aansluitende groengebied aan de Noordrand van Rotterdam.

Kortom, voldoende interessante onderwerpen om eens kennis van te komen nemen.

Datum: 13 december 2017
Plaats: Bibliotheek Den Hoorn
Tijd: 10.30-11.45 uur
Toegang: gratis voor leden en niet-leden