GespreksCafe

14 februari 2018, van 10:30 tot 11:45 | Den Hoorn

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Het gesprekscafé biedt mensen de gelegenheid om gezamenlijk in een gezellige café-setting over een onderwerp van gedachten te wisselen.

Onderwerp: Familiegeschiedenis Fiebelkorn

Woensdagochtend 14 februari zal Susanne Fiebelkorn (Den Hoorn) vertellen over haar familiegeschiedenis en met name de vlucht voor de Russen in 1944.
Die is voor haar en haar familie nog betrekkelijk goed afgelopen. Maar het gaat niet alleen over haar vlucht.
Zij zal ingaan op oorzaken die daarmee samenhingen en consequenties daarvan voor haar familie.
Die reikten veel verder.

De verschillen tussen de vluchtelingen van nu en van die van destijds zijn zeer groot en ook de vluchtoorzaken kunnen verschillen.
Immers destijds kwamen de vluchtelingen naar een land waar dezelfde taal werd gesproken (Susanne’s familie vluchtte van Oost-Pruisen naar West-Duitsland) en de mensen kwamen uit dezelfde cultuurkring.
Maar toch bestaan er wel degelijk overeenkomsten. Tenslotte is voor alle vluchtelingen inclusief de economische vluchtelingen de vraag wat het gevolg ervan zal zijn?


Dat is wat Susanne Fiebelkorn aan de hand van haar levensverhaal wil laten zien .
Aanleiding voor haar lezing zijn de vluchtelingen van nu en haar emotionele betrokkenheid bij dit thema wat zich bij haar uitte in het maken van schilderijen. Deze zullen ook in de Bibliotheek te zien zijn.

Bibliotheek Den Hoorn
Woensdag 14 februari
10.30-11.45 uur