GespreksCafe

9 augustus 2017, van 10:30 tot 11:45 | Den Hoorn

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Het gesprekscafé biedt mensen de gelegenheid om gezamenlijk in een gezellige café-setting over een onderwerp van gedachten te wisselen.

Onderwerp:

In het Gesprekscafé van 9 augustus hebben we dit keer als gastspreker Teun de Jong uit De Lier.
Teun heeft in 2015 een boekje geschreven, getiteld: “Toen was geluk niet meer gewoon”.

Het verhaal vertelt de geschiedenis van zijn ouders en zijn tweejarig zusje Leni. Zij overleed na enkele dagen ziekte geheel onverwacht op 29 december 1948, vijf dagen na de geboorte van Teun. Zijn moeder lag tijdens de ziekte van Leni in haar kraambed en kon daardoor minder voor haar dochtertje zorgen. Dat gaf haar later een schuldgevoel, waar zij nooit over sprak maar in het gezin soms wel werd ervaren.
Tot overmaat van ramp kreeg de jonge Teun gezondheidsklachten, o.a. astma. Om die reden werd hij als tienjarig jongetje voor twee jaar uit huis geplaatst naar een astmacentrum in Hilversum.
Aansluitend daarop verbleef hij nog een jaar in een pleeggezin in Huizen, waarna hij weer definitief thuis kwam in De Lier.

Pas in 2009, toen zestien condoleancebrieven uit 1949 boven water kwamen, werd het Teun nog meer duidelijk dat het overlijden van Leni voor zijn ouders een grote impact moet hebben gehad.
Teun beschrijft de gebeurtenissen in de veertiger, vijftiger en zestiger jaren thuis, het gereformeerde milieu daarbij, en zijn ervaringen in de totaal andere wereld van het astmacentrum.

Het boekje is geschreven vanuit respect voor zijn ouders, die naar beste vermogen en met de inzichten van toen hem hebben opgevoed. Terugkijkend kan hij daarom zeker spreken van een onbezorgde en goede jeugd. De titel is afgeleid van het lied van Gerard Cox: “Toen was geluk heel gewoon”. Dat lied over het geluk in het derde vredesjaar, 1948, ging ook voor zijn ouders geheel op, tot 29 december van dat jaar. Toen was geluk niet meer gewoon…
 

de Bibliotheek Den Hoorn
10.30-11.45 uur
Toegang: gratis voor leden en niet-leden