Over ons

De samenleving verandert steeds sneller. Mensen hebben behoefte aan betrouwbare informatie. Daarom is het ook nodig dat ze hun hele leven blijven leren. En dat kan allemaal bij de Bibliotheek.

De Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland de plek is om jezelf te ontwikkelen. De Bibliotheek is een bruisende plek voor iedereen die zijn nieuwsgierigheid wil laten voeden of geprikkeld wil worden op het gebied van mediawijsheid, het stimuleren en bevorderen van leesplezier en de bestrijding van laaggeletterdheid.

Inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal of het werken met computers, helpen we graag op weg. Deze vaardigheden heb je nodig om mee te doen in een snel veranderende samenleving.

 

Vacatures

In een dynamische maatschappij is de Bibliotheek op het gebied van lezen, leren en informeren, een fysieke en digitale inspiratiebron, die inspeelt op haar veranderende omgeving.

Wil je daar aan bijdragen? Kijk dan bij onze vacatures.

 

ANBI-status

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en hebben een officiële ANBI-status. Dat betekent dat alle schenkingen aan ons zijn vrijgesteld van belasting. De Raad van Toezicht adviseert ons over beleid en controleert begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen.

 

Overige gegevens

Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland
Uiverlaan 18, 3145 XN Maassluis
Postbus 70, 3140 AB Maassluis
T010 592 52 11
info@bibliotheekmaassluis.nl  

BTW-nummer Maassluis:  NL24.14.673B01
KvK nummer:  41141293
IBAN Maassluis:  NL94INGB0001667892
IBAN Midden-Delfland:  NL92INGB0000829557

Al onze vestigingen