Tweede Wereldoorlog

Over geen andere periode in de Nederlandse geschiedenis is zoveel gepubliceerd als over de Tweede Wereldoorlog. Hitler en zijn nazi’s veroveren half Europa, inclusief Nederland. De bezetting slaat diepe wonden.


Boeken over de Tweede Wereldoorlog

Meer titels

Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied

Herman Amersfoort

Dit boek zorgde bij verschijning voor veel discussie. Amersfoort maakt genadeloos duidelijk, waarom het Nederlandse leger zo snel door de Duitsers werd verslagen en haalt daarbij verschillende nationale mythes onderuit.

Bekijk dit boek

Oorlogsaffiches 1940-1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren affiches een belangrijk propagandamiddel. In het bezette Nederland besteedden de Duitsers veel zorg en aandacht aan het uitdragen van de nationaal-socialistische boodschap in de vorm van kleurrijke aanplakbiljetten.

Meidagen 1940

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger zonder oorlogsverklaring Nederland binnen. Het werd een ongelijke strijd. De verdedigingslinies van de vesting Holland werden zowel vanuit het oosten als vanuit het zuiden door de Duitsers binnen enkele dagen doorbroken.

Oranje bitter, Nederland bevrijd!

Vanaf 5 mei 1945 is Nederland officieel bevrijd. Maar al in september 1944 trekken Amerikaanse troepen Limburg binnen. Eind 1944 is (een deel van) Zeeland, Limburg, Gelderland en Noord-Brabant bevrijd.