De Mediacoach

Een Mediacoach is gecertificeerd op het gebied van kinderen en digitale media.

Op de Brede Scholen in Maassluis en het Lentiz Kastanjedal in Maassluis werkt onze Mediacoach.

Hij ondersteunt en helpt het onderwijs bij het mediawijzer maken van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Daarnaast heeft de Bibliotheek een tweede Mediacoach in dienst die samen met de andere collega's zorg draagt voor een mediawijs aanbod, voor jong en oud, op de scholen en in de Bibliotheek.

Wat is Mediawijsheid?

Mediawijsheid wordt in de theorie als volgt omschreven:

‘’Doelstelling kabinet Balkenende IV: dat burgers en instellingen (waaronder ook de overheid zelf) meer mediawijs worden, waardoor ze veiliger, bewuster, kritischer en actiever gebruik kunnen maken van de content en diensten in de gemedialiseerde samenleving.’’

Met de gegeven betekenis wordt bedoeld dat de samenleving, inclusief de overheid zelf, meer kennis op moet doen over media en de gehele mediawereld. Tegenwoordig draait bijna alles om media en leeft iedereen er elke dag mee. Het is dus van belang dat wij, als burgers, actiever bezig zijn met de gevolgen en effecten van media zodat wij er veiliger en bewuster mee om kunnen gaan.

Een andere betekenis van mediawijsheid:

‘Een ‘mediawijze’ burger is in staat actief te participeren in de samenleving met gebruik van de nieuwe media.'