Jongeren krijgen in het voortgezet onderwijs bergen aan informatie aangeboden die zij moeten zien om te zetten in kennis. In de Bibliotheek is veel van die informatie te vinden. 

Heb je als docent vragen over de collectie, starten jullie een project of wil je meer weten over mediawijsheid? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Literatuur leren lezen in dialoog - Tanja Janssen

Tanja Janssen (Universiteit van Amsterdam) doet didactisch onderzoek naar literatuuronderwijs in havo/vwo. In 2006 verscheen van haar hand het boekje Literatuur leren lezen in dialoog. Lezersvragen als hulpmiddel bij het leren interpreteren van korte verhalen. 

Deze aanpak is gebaseerd op experimenteel onderzoek dat Tanja Janssen, Martine Braaksma en Michel Couzijn in het vierde leerjaar van havo/vwo uitvoerden. Het onderzoek wees uit hiermee het leesgedrag van de leerlingen positief werd be├»nvloed. Zo stelden de leerlingen meer vragen tijdens het lezen, toonden hun verhaalinterpretaties meer diepgang en hadden ze meer waardering voor complexe verhalen. 

Dit boek bevat een didactische aanpak die erop gericht is leerlingen een reflecterende leeshouding te laten aannemen en literaire teksten diepgaander te verwerken.

  • Jongerendebat Nederland Leest 2016

    Nog niet bekend.

    Bekijk details van Jongerendebat Nederland Leest 2016